opførsel af ny tilbygning hos lauridsen import. de manglede plads i frokostrummet, så det blev udvidet. det er svært at se, men der er faktisk bygget 60 m2 ekstra på, i fuldstændig samme stil som det eksisterende.